Rekabet Kurumu İstanbul İl Temsilcilik Binası Açılış Töreni Ve “Dijitalleşme ve Yakınsama Bağlamında Televizyon Yayıncılığı Sektör İncelemesi Raporu” Paneli

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu, temelde mal ve hizmet piyasalarında serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı sağlamak, korumak ve geliştirmekle yükümlü olup 20 yıldır ülkemiz açısından önemli görevler ifa etmektedir.

İstanbul ilinin ülke ekonomisi açısından arz ettiği önemin yanı sıra, finans merkezi olmasını da göz önüne alan Rekabet Kurumu, bu gelişmeler doğrultusunda insan kaynağı, yönetim tarzı ve Kurum yapısı ile örnek bir kurum olmanın da bilinciyle, amaç ve hedeflerine uygun olarak İstanbul’daki temsilcilik binasını yeni yerine taşımaktadır.

Bu kapsamda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ’nin katılımıyla 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 11.00’da Rekabet Kurumu İstanbul Temsilcilik Binasının Açılışı gerçekleştirilecektir. Aynı gün saat 14.00’da “Dijitalleşme ve Yakınsama Bağlamında Televizyon Yayıncılığı Sektör İncelemesi Raporu” Paneli, TRT, RTÜK, BTK ve sektör paydaşlarının üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Adres:
Rekabet Kurumu İstanbul Temsilciliği
Prime İstanbul
Yenibosna Merkez Mah. 1. Asena Sk.
No:15 E Blok Kat: 12
34295, Bahçelievler/ İSTANBUL