Volkan Yolcu Taşımacılığı Seyahat Nakliyat Ticaret A.Ş. ve Öz Edirne Birlik- Mustafa Altunhan Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 18 Temmuz 2017 Tarihinde Yapılacak

Volkan Yolcu Taşımacılığı Seyahat Nakliyat Ticaret A.Ş. ve Öz Edirne Birlik - Mustafa Altunhan unvanlı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 18 Temmuz 2017 Salı günü, saat 11.00’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.