Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından Tüketici ve Rekabet Politikalarına ilişkin Düzenlenen Toplantıya Katılım

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından düzenlenen Tüketicinin Korunması Hukuku ve Politikası Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu 2. Toplantısı ve Rekabet Hukuku ve Politikası Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu 16. Toplantısı 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Cenevre/İSVİÇRE’de gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya Kurumumuzu temsilen Kurul Üyeleri Şükran KODALAK ile Mehmet AYAN, Daire Başkanı Abdulgani GÜNGÖRDÜ ve Rekabet Uzmanı Beyza AĞVAZ katıldı

2. Tüketicinin Korunması Hukuku ve Politikası Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu toplantısında (3-4 Temmuz 2017) e-ticarette tüketicinin korunması, tüketicinin korunması konusunda teknik yardım ve kapasite geliştirme çalışmaları, dezavantajlı tüketicilerin korunması ve tüketicinin korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler rehberinin ulusal ve bölgesel uygulaması konuları tartışıldı.

16. Rekabet Hukuku ve Politikası Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu Toplantısında (4-7 Temmuz 2017) tartışılan konular ise genç ve küçük rekabet otoritelerinin yoğunlaşma kontrolü rejimlerinin tasarımında karşılaştığı zorluklar, Arjantin’in rekabet hukuku ve politikası alanında gözden geçirilmesi, rekabet hukuku ve politikası alanında kapasite geliştirme faaliyetleri ve sınır aşan rekabet vakalarında uluslararası işbirliği olarak gerçekleşti. Toplantılarda Kurumumuzun rekabet dosyalarında uluslararası işbirliği tecrübesi başta olmak üzere ilgili konularda katkı sağlandı.