OECD Rekabet Komitesi’nin 19-23 Haziran 2017 Tarihleri Arasında Paris’te Düzenlenen Toplantıları

OECD Rekabet Komitesi’nin ve bu komiteye bağlı iki çalışma grubunun 19-23 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen toplantılarına Kurumumuzu Temsilen Başkan Yardımcısı Kürşat ÜNLÜSOY, Mesleki Koordinatör Osman Tan ÇATALCALI, Rekabet Başuzmanı Mehmet ÖZDEN, Rekabet Uzmanı Ebru İNCE ve Rekabet Uzmanı Hakan EREK katılmıştır.

Toplantıda tartışılan ana gündem maddeleri ise “Elektrik Sektöründe Radikal Yenilikler”, “Pazar Araştırmalarının Yapılmasına İlişkin Geliştirilen Metotlar”, “Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Pazarındaki Rekabet Problemleri”, “Çok Taraflı Pazarlarda Geleneksel Rekabet Hukuku Kurallarının Kullanımının Yeniden Düşünülmesi” ve “Algoritmalar ve Rekabet İhlalleri” olarak sayılabilir.

Toplantıda Kurumumuz “Pazar Araştırmalarının Yapılmasına İlişkin Geliştirilen Metotlar” ve “Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Pazarındaki Rekabet Problemleri” konularında katkı hazırlamış ve 2016 yılı Faaliyet Raporumuzu sunmuştur.