Rusya Federal Antitekel İdaresi Tarafından Düzenlenen “Perakende Sektöründe Tekel Karşıtı Düzenlemeler ve Kartellerle Mücadele Konferansı”na Katılım

25-27 Nisan 2017 tarihlerinde Kazan/RUSYA’da, Rusya Federal Antitekel İdaresi (Russia Federal Antimonopoly Service) ev sahipliğinde düzenlenen “Perakende Sektöründe Tekel Karşıtı Düzenlemeler ve Kartellerle Mücadele Konferansı”na Kurumumuzu temsilen, III. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı Hakan Suat ÖLMEZ ve Rekabet Uzmanı İbrahim Hilmi KOÇAK katılmıştır.

Türkiye ile birlikte Japonya, Belçika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Rusya Federasyonu bünyesindeki bölgesel otoritelerin tecrübelerinin paylaşıldığı Konferansta ana gündem maddeleri olarak; “Perakende Sektöründeki Tekel Karşıtı Düzenlemeler: Sektör Düzenlemesinin Özel Yönleri”, “Perakende Sektöründeki Tekel Karşıtı Düzenleme Uygulamaları”, “Kartellerin Tespitinde İktisadi Araçlar” ve “Hub and Spoke” konuları ele alınmıştır.