Karar Sayısı :
17-23/372-163
Karar Tarihi : 19.7.2017
Karar Türü :
Menfi Tespit ve Muafiyet
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş.
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. arasında akdedilen “Münhasır İhale Deposu Sözleşmesi”nin 2002/2 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen %40 pazar payı eşiğinin aşılmadığı ürünler bakımından grup muafiyetinden yararlandığına; bu eşiğin aşılması nedeniyle 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayan ürünler bakımından ise sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.