Karar Sayısı :
17-19/297-132
Karar Tarihi : 8.6.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T. A.Ş.
Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve bu teşebbüs tarafından kontrol edilen Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T. A.Ş.’nin kontrolünün İsrafil UÇURUM ve Yusuf UÇURUM tarafından devralınması işlemine izin verildi.