Karar Sayısı :
17-28/463-202
Karar Tarihi : 7.9.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
AutoGravity Corporation