Karar Sayısı :
17-19/294-130
Karar Tarihi : 8.6.2017
Karar Türü :
Menfi Tespit ve Muafiyet
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Kartlı ödeme sistemleri pazarının kendine özgü koşulları nedeniyle, Kurul tarafından onaylanan formüle göre kredi kartı takas komisyonu oranının Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından belirlenmesi işlemine ve belirlenen oranda ± %5’lik bir değişim olmaması durumunda söz konusu oranın geçerli kalması yönündeki uygulamaya koşullu bireysel muafiyet tanınmasına ve muafiyet süresinin gerekçeli kararın Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 yılın bitiminde sona ermesine karar verildi.