Karar Sayısı :
17-19/283-BD
Karar Tarihi : 8.6.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Bosphorus Gaz Corporation A.Ş. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
Gazprom Germania GmbH'nin Bosphorus Gaz Corporation A.Ş.'de sahip olduğu belli orandaki hissenin Adnan ŞEN'e devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.