Karar Sayısı :
17-22/358-BD
Karar Tarihi : 13.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
C Bebek Ürünleri San. ve Tic. A.Ş İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
C Bebek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının bir kısmının Burda Bebek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.