Karar Sayısı :
17-16/230-96
Karar Tarihi : 15.5.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
CWT Limited
CWT Limited’in tek kontrolünün HNA Holding Group Co. Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.