Karar Sayısı :
17-20/337-149
Karar Tarihi : 3.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Cummins Inc.-Eaton Corporation plc.
Cummins Inc., Eaton Corporation plc. ve bunların bağlı şirketleri tarafından (i) Eaton Cummins Automated Transmission Technologies LLC ve (ii) Eaton Cummins Automated Transmission Technologies GmbH adında iki ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.