Karar Sayısı :
17-28/475-BD
Karar Tarihi : 7.9.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
ES Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri A.Ş. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
Sancak Grubu’na dâhil ES Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri A.Ş. ve iştiraklerinin Zeki YEŞİLDAĞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.