Karar Sayısı :
17-12/153-BD
Karar Tarihi : 6.4.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Fabeks Dış Ticaret A.Ş.
İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı
(Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)Fabeks Dış Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının Ayşen ZAMANPUR tarafından iktisap edilmesi ve böylece şirketin tek kontrolünün Zamanpur Ailesi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.