Karar Sayısı :
17-23/367-160
Karar Tarihi : 19.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Giovanni Bozzetto S.p.A.
Giovanni Bozzetto S.p.A.’nın tek kontrolünün nihai olarak Chequers S.A.’nın tek kontrolündeki Chem Invest S.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verildi.