Karar Sayısı :
17-23/377-BD
Karar Tarihi : 19.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Icons and Styles Turizm A.Ş. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
Icons and Styles Turizm A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Doğuş Grubu’nun kontrolünde bulunan Antur Turizm A.Ş. ve Doğuş Grubu'yla Gökşin ILICALI’nın ortak kontrolünde bulunan Gestin Turizm Yatırım İşletmeleri İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.