Karar Sayısı :
17-28/457-198
Karar Tarihi : 7.9.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin, hisse devri yoluyla Kolin Enerji Yatırımları A.Ş. ile Türkerler İnşaat Tur. Mad. Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’nin ortak kontrolünden Kolin Enerji Yatırımları A.Ş.’nin tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.