Karar Sayısı :
17-20/319-141
Karar Tarihi : 3.7.2017
Karar Türü :
Menfi Tespit ve Muafiyet
Johnson and Johnson Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Johnson & Johnson Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin bayileri ile imzalayacağı “Münhasır Olmayan Bayilik Sözleşmesi”nin 2.6. maddesindeki rekabet etmeme yükümlülüğünün yalnızca bayiyi ve bunu kontrol eden kişileri bağlaması ve yine yalnızca rakip ürünlerle sınırlı tutulması şartıyla, anılan Sözleşme’ye 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.