Karar Sayısı :
17-19/302-BD
Karar Tarihi : 8.6.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Kibar Enerji A.Ş. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
Hency Trading Limited’in Kibar Enerji A.Ş.’de sahip olduğu belli orandaki hissesinin Galleon Construction and Property Limited tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.