Karar Sayısı :
17-23/370-161
Karar Tarihi : 19.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
LVMH-Möet Hennessy Louis Vuitton SE- Marcolin S.p.A.
LVMH-Möet Hennessy Louis Vuitton SE ile Marcolin S.p.A.’nın tam işlevsel bir ortak girişim kurması işlemine izin verildi.