Karar Sayısı :
17-22/343-153
Karar Tarihi : 13.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Laskar Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Mertler Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Laskar Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Mertler Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin Energo Pro İyi Dere Elektrik Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.