Karar Sayısı :
17-16/222-92
Karar Tarihi : 15.5.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Limited Liability Company Linde Power Machines
Linde AG ile PJSC Power Machines arasında Limited Liability Company Linde Power Machines unvanlı bir ortak girişim şirketi oluşturulması işlemine izin verildi.