Karar Sayısı :
17-28/464-203
Karar Tarihi : 7.9.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Global InfraCo SP NEUM SLU tarafından Akfen Holding A.Ş.’den devralınması işlemine izin verildi.