Karar Sayısı :
17-23/373-164
Karar Tarihi : 19.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.
Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Abraaj Investment Management Ltd. tarafından Turklogistics BV vasıtasıyla dolaylı olarak devralınması ve Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile iştirakleri ve Netlog Dubai General Warehousing LLC üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.