Karar Sayısı :
17-28/461-200
Karar Tarihi : 7.9.2017
Karar Türü :
Menfi Tespit ve Muafiyet
Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. - Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş.
Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ile Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş. arasında imzalanan İhalelerle İlgili Tek Satıcılık Çerçeve Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanındı.