Karar Sayısı :
17-20/325-145
Karar Tarihi : 3.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
TAV Havalimanları Holding A.Ş.
TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin Akfen Holding A.Ş.’nin elinde bulunan belli orandaki hissesinin, Tank ÖWA Alpha GmbH unvanlı iştiraki aracılığıyla Aéroports de Paris S.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.