Karar Sayısı :
17-22/350-156
Karar Tarihi : 13.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
TAV Yatırım Holding A.Ş.
Aeroports de Paris S.A’nın Tank OWC beta GmbH aracılığıyla TAV Yatırım Holding A.Ş.’de bulunan belli oranda hissesinin Mustafa Sani ŞENER’in sahip olacağı kurulmakta olan bir anonim şirket ve Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.