Karar Sayısı :
17-22/342-152
Karar Tarihi : 13.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
The National Titanium Dioxide Company Limited’in titanyum dioksit işkolu
The National Titanium Dioxide Company Limited’in titanyum dioksit işkolunun (“Cristal”) kontrolünün Tronox Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.