Karar Sayısı :
17-23/365-158
Karar Tarihi : 19.7.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Wirtgen Group Holding GmbH’ye ait 30 adet şirket hisseleri ve belirli malvarlıkları
Wirtgen Group Holding GmbH’ye ait belirli şirketlerin hisselerinin ve Wirtgen Group Holding GmbH’ye ait malvarlıklarının Deere & Company tarafından devralınması işlemine izin verildi.