Karar Sayısı :
17-16/221-91
Karar Tarihi : 15.5.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Yarımca LPG Dolum ve Depolama Tesisi
Pet Gaz A.Ş.’ye ait Yarımca LPG Dolum ve Depolama Tesisi ile bu tesise ilişkin bazı varlıkların bütün hak, borç ve sorumlulukları ile birlikte Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.