Karar Sayısı :
17-28/473-BD
Karar Tarihi : 7.9.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının, mevcut durumda şirketin belli oranda hissesine sahip Soletanche Freyssinet SA tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.