İkili İlişkiler
Kore

      Antalya'da 14-18 Kasım 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü İçin Çok Taraflı Adil Prensipler ve Kurallar Seti'nin Bütün Yönleriyle Gözden Geçirilmesi için 5. BM Konferansı" sırasında, Rekabet Kurumu ile Kore Adil Ticaret Komisyonu arasında 17 Kasım 2005 tarihinde işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak ile Kore Adil Ticaret Komisyonu Başkanı Chul-kyu Kang tarafından imzalanan söz konusu memorandum ile taraflar, mal ve hizmet piyasalarının işleyişinde etkinliğin sağlanmasına yönelik olarak rekabet kurallarının uygulanması alanında işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Romanya

      Romanya Rekabet Konseyi Başkanı Mihai Berinde'nin davetlisi olarak Romanya'ya giden Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak, iki kurum arasında rekabet mevzuatı ve politikası alanında ikili işbirliğinin artırılması amacıyla 12 Aralık 2005 tarihinde işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolü imzalamıştır. Anılan memorandum kapsamında oluşturulan iş planına göre taraflar, Avrupa Birliği sürecinde Romanya Rekabet Konseyinin rekabet kuralları bağlamında yürütülen müzakereler ile ilgili tecrübesi başta olmak üzere belirlenen bir takım konularla ilgili bilgi ve belge değişiminde bulunmayı öngörmektedir.

Bulgaristan

      Rekabet Kurumu ile Bulgaristan Rekabeti Koruma Komisyonu arasında rekabet hukuku ve politikası ile ilgili konularda işbirliği tesis etmek amacıyla Rekabet Kurumu başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI ve Bulgaristan Rekabeti Koruma Komisyonu başkanı Petko Nikolov tarafından 1 Aralık 2007 tarihinde İstanbul’da işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Portekiz

      Portekiz Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Manuel SEBASTIÃO ile Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI tarafından rekabet hukuku alanında bilgi değişimi ve işbirliğini geliştirmek amacıyla 28 Temmuz 2008 tarihinde Ankara’da işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolu imzalanmıştır.

Bosna-Hersek

      Bosna-Hersek Rekabet Konseyi ile Kurumumuz arasında 28.4.2010 tarihinde, İstanbul’da yapılan ICN 9. Yıllık Konferansı sırasında, iki kurum arasında rekabet hukuku ve politikası bağlamında işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolu imzalanmıştır. 

Moğolistan

      Moğolistan Adil Rekabet ve Tüketicinin Korunması Kurumu ile Kurumumuz arasında 28.4.2010 tarihinde, İstanbul’da yapılan ICN 9. Yıllık Konferansı sırasında, iki kurum arasında rekabet hukuku ve politikası bağlamında işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 

Rusya

      16 Şubat 2011 tarihinde Rusya Federasyonu Federal Anti-tekel İdaresi ile Kurumumuz arasında işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolu Paris’de imzalanmıştır. Anılan anlaşmayı Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Rusya Federal Anti-tekel İdaresi adına ise Başkan Yardımcısı Dr. Andrey TSYGANOV imzalamışlardır.

Hırvatistan

       17 Şubat 2011 tarihinde Hırvatistan Rekabet Kurumu ile Kurumumuz arasında işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolu Paris’de imzalanmıştır. Anılan anlaşmayı Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Hırvatistan Rekabet Kurumu adına ise Konsey/Kurul üyesi Dr. Sc. Mirna Pavletić ŽUPİĆ imzalamışlardır.

Avusturya

      1 Aralık 2011 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avusturya Rekabet Kurumu ile Kurumumuz arasında işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolu imzalanmıştır. Anılan anlaşmayı Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Avusturya Rekabet Kurumu adına ise Başkan Theodor THANNER imzalamışlardır.

KKTC

      14 Şubat 2012 tarihinde Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu ile Kurumumuz arasında  işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan İşbirliği Protokolünü Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu adına ise Başkan Dr. Yenal SÜREÇ imzalamıştır.

Mısır

Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ile Mısır Başbakanı Hişam KANDİL'in eş başkanlığında 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında, Mısır Rekabet Kurumu ile Kurumumuz arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmış olan İşbirliği Protokolü Mısır tarafının uygulaması gereği Bakanlar düzeyinde, Kurumumuz ilişkili bakanlığı adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI ile Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamel AMR tarafından 17 Kasım 2012 tarihinde imzalanmıştır.

Kazakistan

23 Mayıs 2013 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Kazakistan Cumhuriyeti Rekabetin Korunması Kurumu ile Kurumumuz arasında işbirliğini öngören bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan protokolü Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Kazakistan Cumhuriyeti Rekabetin Korunması Kurumu adına ise Başkan Bolatbek KUANDIKOV imzalamışlardır.

Ukrayna

9 Ekim 2013 tarihinde ülkemizde yapılan Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) III. toplantısında, Türk Rekabet Kurumu İle Ukrayna Anti Tekel Komitesi arasında Rekabet Politikası alanında İşbirligi Protokolü imzalanmıştır. Anılan protokolü Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Ukrayna Anti Tekel Komitesi adına ise Başkan Vasyl TSUSHKO imzalamışlardır.

Kırgızistan

25 Şubat 2015 tarihinde, Türk Rekabet Kurumu ile Kırgız Cumhuriyeti Anti Tekel Düzenleme Kurumu arasında Rekabet Politikası alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan protokolü Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Kırgız Cumhuriyeti Anti Tekel Düzenleme Kurumu adına ise Başkan Kazakov Bolsunbek KUMUSHBEKOVICH imzalamışlardır.

Gürcistan

29 Kasım 2016 tarihinde Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te Türk Rekabet Kurumu ile Gürcistan Rekabet Kurumu arasında rekabet politikası alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü’nü Kurumumuz adına Kurumumuzun Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK, Gürcistan Rekabet Kurumu adına ise Gürcistan Rekabet Kurumu Başkanı Giorgi BARABADZE imzalamıştır. İşbirliği Protokolü ile Türk Rekabet Kurumu ve Gürcistan Rekabet Kurumu arasındaki ikili ilişkileri güçlendirilmesi beklenmektedir.