Dünya Bankası

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Dünya Bankası Grubu Yabancı Yatırım Danışma Servisi (FIAS), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Rekabet Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Rekabet Politikası ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi: Sektörel/Kurumsal ve Hukuki Çerçeve” projesi kapsamında 2005 yılında aşağıda yer verilen çalışmalar yapılmıştır. Rekabet Kurumu personeli bu çalışmalara yazar olarak veya dışarıdan katkı sağlamıştır.

Türkiye’de Rekabet Politikasının Hukuki ve Kurumsal Yönleri ve Yatırımlara Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Gamze ÖZ, ODTÜ

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet ve Düzenleme
İzak ATİYAS, Sabancı Üniversitesi

Hızlı Tüketim Malları Rekabet Koşulları ve Politikaları
Aydın ÇELEN, Rekabet Kurumu
Tarkan ERDOĞAN, Rekabet Kurumu
Erol TAYMAZ, İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türk Elektrik Sektöründe Yeniden Yapılandırma, Rekabet ve Düzenleme
Esat Serhat GÜNEY

Türkiye İç Hatlar Yolcu Uçuşları Piyasasında Düzenleme, Serbestleştirme ve Rekabet
Sezin ELÇİN, Süleyman CENGİZ, Esen SİREL

Söz konusu proje ve bu proje kapsamında yapılan çalışmalara dair Dünya Bankası Grubu eski danışmanlarından Rughvir (Shyam) KHEMANI tarafından da bir değerlendirme yapılmıştır.

Yukarıda yer verilen çalışmalar ve değerlendirme "Türkiye'de Rekabetçilik ve Düzenleme" adı altında yayımlanmıştır.