UNCTAD

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Rekabet Politikasına büyük önem veren uluslararası örgütlerden biridir. Kısıtlayıcı ticari uygulamalar üzerine yapılan çalışmalar ve kısıtlayıcı ticaret engellerine ilişkin çok taraflı davranış kuralları ile ilgili görüşmelerden sonra BM Genel Kurulu 1980'de Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü için Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılmış Adil İlkeler ve Kurallar Bütünü 'nü (İlkeler ve Kurallar Bütünü) kabul etmiştir.

     İlkeler ve Kurallar Bütünü; Hükümetlerarası Rekabet Hukuku ve Politikası Uzmanlar Grubu tarafından her yıl, BM Gözden Geçirme Konferansları tarafından her beş yılda bir gözden geçirilmektedir. 14-18 Kasım 2005 tarihinde Antalya'da İlkeler ve Kurallar Bütünü'nün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme konusundaki Beşinci Birleşmiş Milletler Konferansı düzenlenmiştir.  

 

       Gelişmekte olan ülkelere ve geçiş ülkelerine rekabet kurallarını kabul etme ve uygulama çalışmalarında yardımcı olmak UNCTAD'ın başlıca faaliyetleri arasındadır. Bu amaçla UNCTAD, anılan ülkelere teknik destek sunmakta ve bu ülkelerin rekabet kuralları kabul etme ve uygulama konusundaki kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. UNCTAD'ın bu bağlamdaki faaliyetlerinden biri Rekabete İlişkin Model Kanun dur.