Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Hakkında Yürütülen Soruşturma Kapsamında Yapılacak Sözlü Savunma Toplantısı Ertelendi (8.7.2019)

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası hakkında yürütülen soruşturmada, daha önce 11.07.2019 tarihinde yapılmasına karar verilen sözlü savunma toplantısı, tarihi daha sonra belirlenmek üzere, ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.