Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 26.3.2019 Dosya No : 2019-4-19
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Otomotiv
- Daimler AG - Daimler Mobility Services GmbH - Geely Technology Group Co. - Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd
Tarih : 25.3.2019 Dosya No : 2019-5-017
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Elliott International L.P., Affınion Group Holdings, Inc.
Tarih : 18.3.2019 Dosya No : 2019-1-14
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
BDR Boya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. SDC Boya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Electronics for Imaging B.V.
Tarih : 15.3.2019 Dosya No : 2019-1-12
Niteliği : Devralma Pazar : Enerji
EWE Turkey Holding Anonim Şirketi SOCAR Turkey Enerji A.Ş.
Tarih : 12.3.2019 Dosya No : 2019-1-10
Niteliği : Devralma Pazar : Plastik ve Lastik İşleme Makineleri Pazarı
RPC Group Plc, Berry Global Group, Inc
Tarih : 8.3.2019 Dosya No : 2019-5-014
Niteliği : Devralma Pazar : Turizm, Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri işletmeciliği ve Turizm Yatırımları Anonim Sirketi / Nusret Turizm Yatırım Anonim Şirketi
Tarih : 8.3.2019 Dosya No : 2019-1-9
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
Triton-IFCO Group-IFCO-ADIA
Tarih : 25.2.2019 Dosya No : 2019-3-14
Niteliği : Devralma Pazar : oluklu mukavva kutu üretimi
Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., Saica Pack Turkey Ambalaj Sanayi A.Ş.
Tarih : 22.2.2019 Dosya No : 2019-4-009
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv
Baylas Otomotiv A.Ş.,Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş.
Tarih : 21.2.2019 Dosya No : 2019-1-6
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
Apollo Management, L.P RPC Group plc