Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 13.11.2018 Dosya No : 2018-5-050
Niteliği : Devralma Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metaller
ArcelorMittal Tailored Blanks B.V. ve BAMI Çelik Service Sanayi ve Ticaret
Tarih : 12.11.2018 Dosya No : 2018-3-80
Niteliği : Devralma Pazar : Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı; Plastik Ambalaj Malzemesi İmalatı
Mayr-Melnhof Packaging International GmbH, Eurasia Invest Holding AG
Tarih : 12.11.2018 Dosya No : 2018-2-053
Niteliği : Devralma Pazar : Bilgisayar programcılığı, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Comparex AG, SoftwareONE Holding AG
Tarih : 8.11.2018 Dosya No : 2018-4-060
Niteliği : Devralma Pazar : Finans
Emirates NBD Bank PJSC Denizbank A.Ş.
Tarih : 7.11.2018 Dosya No : 2018-1-81
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler,Enerji
-Siam Mitsui PTA Company Limited -Thai PET Resin Company Limited -PTT Global Chemical Public Company Limited
Tarih : 5.11.2018 Dosya No : 2018-4-059
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv
Borusan Holding A.Ş.. Manheim Auctions S.À.R.L Cox Automotive International S.À.R.L.
Tarih : 5.11.2018 Dosya No : 2018-5-049
Niteliği : Devralma Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metaller
Liberty Steel East Europe(Bidco) Limited/ ArcelorMittal Holding AG
Tarih : 5.11.2018 Dosya No : 2018-1-80
Niteliği : Devralma Pazar : Enerji
-Özcan TAHİNCİOĞLU -Onur Tahincioğlu -Can TAHİNCİOĞLU -Adnan ŞEN
Tarih : 30.10.2018 Dosya No : 2018-5-048
Niteliği : Devralma Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metaller
ArcelorMittal S.A., Nippon Steel, Sumitomo Metal Corporation, ArcelorMittal India Pyt. Limited ve Essar Steel India Ltd.
Tarih : 26.10.2018 Dosya No : 2018-4-058
Niteliği : Devralma Pazar : Taşımacılık Sistemleri
Greenbriar Holdings IV, L.L.C. BDP International, Inc. BridgeNet Solutions Inc Silver Birch GP, LLC