Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (23.11.2018)

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

22.11.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin çevrim içi (online) satışlar bakımından bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 22.11.2018 tarih, 18-44/703-345 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.