Pamukkale Bölgesinde Sıcak Hava Balonu-Yamaç Paraşütü İşletmeciliği ve Turizm Acenteliği Pazarında Faaliyet Gösteren 6 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Açıldı (2.7.2019)

Pamukkale bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeleri ve turizm acentelerinin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla re’sen yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.05.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak;

  • Anadolu Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık Danışmanlık Ltd. Şti.
  • Denizli Havacılık Turizm Ticaret Ltd. Şti.
  • Elis Balonculuk Havacılık ve Eğitim Turizm Ticaret Ltd. Şti.
  • Eylül Havacılık Turizm Ticaret Ltd. Şti.
  • Pamukkale Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık Organizasyon Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.
  • Pamukkale Birlik Online Turizm ve Ticaret A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 19-19/275-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.