Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-19/269-117 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 23.5.2019
Celgene Corporation’un tek kontrolünün Bristol-Myers Squibb Company tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar