Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayımlanma Tarihi : 24.6.2019 Karar Sayısı : 19-03/23-10 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.1.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanun'un ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin olarak verilen 06.06.2011 tarih, 11-34/742-230 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2017 tarih ve E. 2011/4560, K. 2017/2573 sayılı kararı ile kısmen iptal edilmesi üzerine 31.05.2018 tarih 18-17/297-M sayı ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen ek çalışma.
Yayımlanma Tarihi : 21.6.2019 Karar Sayısı : 19-06/54-20 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.2.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan ve 76736 tescil numarası ile 32. sınıfta sadece biralar için kayıtlı bulunan “Tekel Birası” markasının ve tescil edilen şeklin Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. tarafından devralınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 19.6.2019 Karar Sayısı : 19-12/136-60 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Su arıtma tesislerinde kimyasal arıtım ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı hareket ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 17.6.2019 Karar Sayısı : 19-12/143-64 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Baylas Otomotiv A.Ş.’nin Citroen marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıklarının Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 17.6.2019 Karar Sayısı : 19-15/200-88 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.4.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
RPC Group PLC’nin tek kontrolünün Berry Global Group, Inc.’in dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki olan özel amaçlı devralma aracı Berry Global International Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.6.2019 Karar Sayısı : 19-12/146-67 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2019 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 06.09.2018 tarih ve 18-30/525-M sayılı kararı ile yürütülmekte olan önaraştırma kapsamında 05.02.2019 tarihinde Coşkunlar Hazır Beton İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’de yapılan yerinde incelemenin e-postaların silinmesi suretiyle engellenmesi/zorlaştırılması.
Yayımlanma Tarihi : 14.6.2019 Karar Sayısı : 19-12/145-66 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Yozgat ilinde faaliyet gösteren hazır beton firmalarının birlikte fiyat belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2019 Karar Sayısı : 19-14/183-81 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.4.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Saudi Arabian Oil Company ve TOTAL S.A. tarafından Tasheelat Marketing Company ve Sahl Transportation Company üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 10.6.2019 Karar Sayısı : 19-13/174-79 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.3.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
OP Lohia Grubu’nun kontrolü altında bulunan Indo Rama Synthetics Limited’in hisse devri yoluyla Indorama Netherlands B.V.’nin tam kontrolüne geçmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 10.6.2019 Karar Sayısı : 19-13/167-74 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.3.2019 Karar Türü : Özelleştirme
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, Adabank A.Ş.’de sahip olduğu %94,4439625 oranındaki hissesinin Na-Fi Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumunca izin verilmesi talebi.