Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (31.12.2019)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliğinin almış olduğu komisyon kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

26.12.2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasının 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüs birliğine idari para cezası verilmesine karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 26.12.2019 tarih, 19-46/791-345 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.