EQT VI Limited -EQT Fund Management S.â.r.l.-Widex Holding A/S (4.10.2018)

Karar Sayısı : 18-37/589-288 Karar Tarihi : 4.10.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
EQT VI Limited ve EQT Fund Management S.â.r.l. ile Widex Holding A/S tarafından ortak kontrol edilecek ve Sivantos Pte. Ltd. ile Widex A/S ve bunların iştiraklerinin faaliyetlerini bir araya getirecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.