Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayımlanma Tarihi : 9.12.2019 Karar Sayısı : 19-38/582-248 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.11.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
17.10.2018 tarih ve 18-39/629-M sayılı karar doğrultusunda açılan önaraştırma kapsamında Türk Eczacıları Birliğinden talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi.
Yayımlanma Tarihi : 2.12.2019 Karar Sayısı : 19-35/517-213 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.10.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Allergan plc’nin tek kontrolünün AbbVie Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 2.12.2019 Karar Sayısı : 19-30/449-194 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.8.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Robert Bosch Packaging Technology GmbH’nin tek kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.11.2019 Karar Sayısı : 19-31/471-200 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.9.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Smart Aviation Holdings SIA'nın tek kontrolünün Gediminas Ziemelis kontrolündeki FZE Procyone tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.11.2019 Karar Sayısı : 19-33/484-207 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.9.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Webhelp SAS ve iştiraklerinin tek kontrolünün Marnix SAS aracılığıyla Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.11.2019 Karar Sayısı : 19-33/483-206 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.9.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Bain Capital LLC’nin kontrolünde olan BNVC Group Holdings, Inc.’nin ortak kontrolünün EQT VIII SCSp yatırım fonu ile Canada Pension Plan Invesment Board tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.11.2019 Karar Sayısı : 19-33/486-209 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.9.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Türk Hava Yolları A.O. ile DO & CO Aktiengesellschaft’ın ortak kontrolünde bulunan THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün hisse devri yoluyla DO & CO Aktiengesellschaft tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.11.2019 Karar Sayısı : 19-33/482-205 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.9.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Vungle Inc.’nin tek kontrolünün Redbird Parent Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.11.2019 Karar Sayısı : 19-31/465-198 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.9.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tek kontrolünün Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.11.2019 Karar Sayısı : 19-38/577-245 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.11.2019 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 19.09.2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı kararı gereğince Google LLC., Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün 06.08.2019 tarihi itibarıyla uygulayacağı tedbirlerin değerlendirilmesi.