Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayımlanma Tarihi : 6.11.2019 Karar Sayısı : 19-16/231-103 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.4.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Whirlpool Corporation’ın kompresör üretimi iş kolu olan Embraco’nun tek kontrolünün Nidec Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 6.11.2019 Karar Sayısı : 19-13/182-80 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.3.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
ThermoScientific firmasının DNA dizi analizi cihazlarının Türkiye'deki yetkili distribütörleri olan Medsantek Laboratuar Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin söz konusu tıbbi cihazların satış, servis ve bakım pazarındaki hakim durumunu, cihazlarda kullanılan kit pazarında kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 6.11.2019 Karar Sayısı : 19-31/466-199 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.9.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün MIH PayU B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 5.11.2019 Karar Sayısı : 19-28/427-191 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.8.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Parıltım Endüstriyel Toplu Yemek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün Newrest Group Holding S.A. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 5.11.2019 Karar Sayısı : 19-22/344-157 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Boyner Holding A.Ş. tarafından, hâlihazırda Mayhoola for Investments LLC ile Boyner Holding A.Ş.’nin ortak kontrolünde bulunan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ile Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.’nin tek kontrolünün ve Altınyıldız Classics markası ve alt markalarının mülkiyetinin devralınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 5.11.2019 Karar Sayısı : 19-30/454-196 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.8.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC tarafından kontrol edilen Oaktree Capital Group, LLC’nin (ve Oaktree Operasyon Grubu’nun) ortak kontrolünün Brookfield Asset Management Inc. ve Oaktree Capital Group Holdings L.P. tarafından devralınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 5.11.2019 Karar Sayısı : 19-21/313-137 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.6.2019 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Denizbank A.Ş. arasında akdedilen Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi’ne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 30.10.2019 Karar Sayısı : 19-22/354-160 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 26.09.2018 tarih ve 18-34/572-M sayılı kararı ile yürütülmekte olan önaraştırma kapsamında 16.05.2019 tarihinde DVS Doğalgaz Mühendislik’te yapılmak istenen yerinde incelemenin engellenmesi ve bilgi isteme tutanağında talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi.
Yayımlanma Tarihi : 30.10.2019 Karar Sayısı : 19-22/353-159 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.’nin şikayetçiye mal vermeyi reddettiği, şikayetçinin rakipleri ile ortak hareket ederek şikayetçiyi pazar dışına itmeye çalıştığı böylelikle rekabeti engellediği iddiası üzerine alınan 18.02.2016 tarih ve 16-05/107-48 sayılı Rekabet Kurulu kararının Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.10.2017 tarih ve E: 2016/3742, K: 2017/2794 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine dosyanın yeniden değerlendirilmesi ve adı geçen teşebbüsün yeniden satış fiyatını belirlemek yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 30.10.2019 Karar Sayısı : 19-16/229-101 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.4.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ambarlı - Bandırma ve Ambarlı - Topçular hatlarında ro-ro taşımacılığı yapan teşebbüslerin nakliyecilere uygulanan taşıma fiyatlarını aralarında anlaşarak belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.