Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-22/342-155 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğinin üyelerine Türkel Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuarlara katılmama yönünde telkinde bulunduğu, üyelerini kendisi tarafından organize edilen fuarlara katılmaları konusunda yönlendirdiği ve Türkel Fuarcılık A.Ş.’nin düzenlediği fuara yakın tarihlerde Rusya'da düzenlenen bir fuara üyelerinin katılımını teşvik ederek Türkel Fuarcılık A.Ş.’nin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-21/309-134 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.6.2019 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği Tüzüğünde yapılan değişikliklere menfi tespit verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-20/286-122 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.5.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
HUAWEİ Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin mobil şebeke altyapısı kurulumu alanında yıkıcı fiyatlama yoluyla rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-22/338-153 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tek kontrolünün Sibel GÖKALP tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-22/335-152 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2019 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
18.03.2010 tarihli ve 10-24/331-119 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile Tuborg Pazarlama A.Ş.’nin açık bira pazarında yaptığı münhasırlık sözleşmelerine tanınan bireysel muafiyetin geri alınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-22/322-141 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.6.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Lincoln Electric Holdings, Inc.’nin Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünü devralması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-15/214-94 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.4.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Tesis Paylaşımı Protokolü ile rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-19/283-121 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.5.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tiryakiler Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün, rakip teşebbüslerin piyasaya girişini engellemek suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin 10.07.2015 tarihli ve 15-30/445-132 sayılı Kurul kararının Ankara 18. İdare Mahkemesinin 27.10.2017 tarihli ve E: 2016/143, K: 2017/2749 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine ilgili dosyanın yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-21/314-138 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.6.2019 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 03.05.2018 tarih ve 18-13/240-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında Dubai Starr Sigorta A.Ş.’nin dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.10.2019 Karar Sayısı : 19-26/380-175 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.7.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nippon Steel Corporation'ın iştiraki olan Standart Steel Holdings Inc.'nin ortak kontrolünün Sumitomo Corporation tarafından devralınması işlemi.