Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-22/322-141 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 20.6.2019
Lincoln Electric Holdings, Inc.’nin Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünü devralması işlemi.

Davalar