Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (21.9.2018)

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

19.09.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 19.09.2018 tarih, 18-33/556-274 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.