Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayımlanma Tarihi : 24.7.2019 Karar Sayısı : 19-12/147-68 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 06.09.2018 tarih ve 18-30/525-M sayılı kararı ile yürütülmekte olan önaraştırma kapsamında 05.02.2019 tarihinde Yozgat Güven Beton Pazarlama Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’de yapılan yerinde inceleme akabinde düzenlenen tutanakta talep edilen bazı bilgi ve belgelerin gönderilmemesi.
Yayımlanma Tarihi : 2.7.2019 Karar Sayısı : 19-13/163-73 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.3.2019 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 08.02.2018 tarih ve 18-04/49-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında Vestel Ticaret A.Ş.’nin dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 2.7.2019 Karar Sayısı : 19-12/156-71 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş.'ye ait LEZİTA markalı piliç eti ve yumurtanın başvuru sahibine münhasır bayilik koşulu içeren sözleşme ile temin edildiği, başvuru sahibinin diğer marka ürünlerin satışını yapması sebebiyle sözleşmeye son verildiği, bu suretle 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiasına ilişkin 14.07.2011 tarih ve 11-43/940-304 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesinin 27.12.2017 tarihli ve 2011/3511 E., 2017/4404 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine dosyanın yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 2.7.2019 Karar Sayısı : 19-13/170-75 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.3.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 15.02.2018 tarih ve 18-05/77-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.’nin dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 28.6.2019 Karar Sayısı : 19-15/201-89 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.4.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
RPC Group PLC’nin tek kontrolünün Apollo Management, L.P.’nin iştirakleri tarafından yönetilen yatırım fonlarınca özel amaçlı şirket Rome UK Bidco Limited aracılığıyla devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 28.6.2019 Karar Sayısı : 19-12/138-62 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2019 Karar Türü : Diğer
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ihalelerde ve VPN hizmetlerinin sunumundaki fiyatlama davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları hakkında alınan 19.09.2018 tarihli ve 18-33/545-269 sayılı Kurul kararının yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 24.6.2019 Karar Sayısı : 19-03/23-10 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.1.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanun'un ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin olarak verilen 06.06.2011 tarih, 11-34/742-230 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2017 tarih ve E. 2011/4560, K. 2017/2573 sayılı kararı ile kısmen iptal edilmesi üzerine 31.05.2018 tarih 18-17/297-M sayı ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen ek çalışma.
Yayımlanma Tarihi : 21.6.2019 Karar Sayısı : 19-06/54-20 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.2.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan ve 76736 tescil numarası ile 32. sınıfta sadece biralar için kayıtlı bulunan “Tekel Birası” markasının ve tescil edilen şeklin Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. tarafından devralınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 19.6.2019 Karar Sayısı : 19-12/136-60 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2019 Karar Türü : Rekabet İhlali
Su arıtma tesislerinde kimyasal arıtım ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı hareket ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 17.6.2019 Karar Sayısı : 19-12/143-64 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.3.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Baylas Otomotiv A.Ş.’nin Citroen marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıklarının Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması işlemi.